Med verden i lommen

Jeg var så heldig, at min ungdom faldt på et tidspunkt i historien, hvor mit liv blev vævet sammen med kvindebevægelsens i 70erne. For kvindebevægelsen var den bevægelse, der afstedkom de allerstørste forandringer i samfundet, den var forrige århundredes vigtigste og mest succesrige bevægelse.

Når man i dag ser tilbage på den udvikling, der fandt sted på ikke meget mere end et årti, så kan det synes, som om vi kvinder på det tidspunkt havde indgået en historisk pagt med de højere magter, som gav styrke til at få vendt tingenes gang.

Vi bad ikke om lov til at gøre noget andet end vores mødre, vi gjorde det bare. Vi stillede krav om en omfattende ligestilling, som endnu ikke havde været til stede, og det gjaldt alt fra ændring af ægteskabsloven til ligeløn og fri abort, afskaffelse af enhver form for diskrimination på arbejdsmarkedet, i institutionerne, ja selv i Folketinget, alle vegne hvor kønnene færdedes. Vi krævede fædrene tilbage til familien…Vi kritiserede kulturlivet for at diskriminere kvindelige kunstnere. Og vi skrev artikler og bøger og gik på gaden for at demonstrere i ét væk, så de politiske magthavere aldrig glemte os.

I det årti og de efterfølgende trådte kvindekønnet ud af usynligheden, tavsheden og medgørligheden og ind på samfundsscenen og opnåede på kort tid en indflydelse og en magt som aldrig før. I 70erne støbtes formen til fortællingen om den moderne kvinde.

Denne bog er min personlige fortælling om dengang fra den udkigspost jeg havde, og også en fortælling om den barndom og ungdom der førte mig frem til mit engagement i 70erne. Den er også en påmindelse om, hvor sjovt vi havde det, mens vi lavede verden om.

Kommentarer lukket til Med verden i lommen

Filed under Bøger

Der er lukket for kommentarer.